به «آدمک» خوش آمدید.Logo-dark

گروه آدمک (آموزش و دانش مـوسیقی کـودک) از سال ۱۳۹۰ خورشیدی، با همراهی گروهی از دانش‌آموخته‌گان دانشکده‌ی کارل اُرف دانشگاه موتسارتیوم (سالزبورگ – اتریش)، با هدف گسترش آگاهی و بسترسازی مناسب برای افزایش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک، فعالیت خویش را آغاز نمود. این گروه تلاش‬ می‌کند با دیدی باز و ذهنی پذیرا، شیوه‌های نوین آموزش موسیقی را بررسی کند و فضایی مناسب را جهت تبادل اطلاعات و اندیشه‌ها، میان مربیان موسیقی در سراسر کشور فراهم آورد.

خبرهای آدمک
Processed with VSCOcam with 6 preset Processed with VSCOcam with 4 preset

اجرای طرحی از آدمک در برنامه‌ی کلاه‌قرمزی

گروه آدمک با طراحی یک آیتم از برنامه‌ی کلاه‌قرمزی، ویژه‌ی نیمه‌ی شعبان و اجرای آن توسط هنرجویان، در ادامه>

photo

چهارمین کارگاه تابستانی تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک در راه است.

آدمک چهارمین کارگاه تابستانی تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف‌ -شول‌وِرک را شهریورماه امسال ادامه>

forum

گپ‌خانه‌ی آدمک افتتاح شد

با تلاش فراوان و هم‌زمان با روز ملی بزرگ‌داشت مقام معلم، سرانجام موفق شدیم «گپ‌خانه»ی آدمک را ادامه>

بازگشت به بالا